xxxxxxxxxx

sale

Home » sale

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN ONLINE – SẢN PHẨM DINH DƯỠNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm Xây dựng

20.09.2023

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH (SALE ADMIN)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tạo và xây dựng tài khoản Facebook cho nhân viên sale để bán hàng; Đăng bài

24.03.2023