xxxxxxxxxx

nhân sự

Home » nhân sự

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: A. NHÂN SỰ – Chấm công, tính lương & thưởng cho CBNV toàn công ty; –

17.02.2023