xxxxxxxxxx

MKT LEAD

Home » MKT LEAD

TUYỂN DỤNG MARKETING LEAD – TRƯỞNG NHÓM MARKETING (SẢN PHẨM DINH DƯỠNG)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Chạy quảng cáo thu lead

20.09.2023