xxxxxxxxxx

mkt fb ads

Home » mkt fb ads

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING FACEBOOK ADS (Mỹ phẩm)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook; thiết kế ảnh, video; Theo

05.04.2024

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING FACEBOOK ADS (SẢN PHẨM DINH DƯỠNG)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sản phẩm: Sữa tăng trưởng chiều cao thị trường quốc tế Thiết lập và quản lý

20.09.2023