xxxxxxxxxx

media leader

Home » media leader

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM QUAY DỰNG VIDEO/MEDIA LEADER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lên ý tưởng, chỉ đạo các công việc quay và dựng video hình ảnh sản phẩm

10.04.2023