xxxxxxxxxx

kế toán

Home » kế toán

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nhận, kiểm soát và lập chứng từ thanh toán các phát sinh Xuất đơn, theo dõi

02.03.2023

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THANH TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trực tiếp nhận các chứng từ các bộ phận liên quan. Kiểm tra, soán xét tính

18.02.2023