xxxxxxxxxx

hcns

Home » hcns

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: A. TUYỂN DỤNG Thực hiện các công việc hỗ trợ tuyển dụng. Bao gồm: tìm kiếm

21.09.2023