xxxxxxxxxx

designer

Home » designer

TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (DESIGNER) – SẢN PHẨM DINH DƯỠNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lên kế hoạch và thực hiện các thiết kế Concept về các sản phẩm dinh dưỡng

11.02.2023