• Giới Thiệu

  Home » Giới Thiệu

  GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  Giá trị cốt lõi 1. Phục vụ khách hàng một cách tận tâm và trung thực THG lấy việc “Phục vụ khách hàng một cách tận tâm và trung thực” là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một doanh nghiệp bền vững và đáng tin cậy. Tận tâm trong phục […]

  08.06.2022 Chi tiết >
  TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

  TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

  Lẽ sống: Xây dựng doanh nghiệp với sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng

  08.06.2022
  Về chúng tôi

  Về chúng tôi

  Chào mừng đến với Công ty TNHH Công nghệ THG Việt Nam (TH Group) – được thành lập vào năm

  08.06.2022